Zelfs wanneer de procedure nauwgezet gevolgd is voor het correct in gebruik nemen van het vaatje kan er bij de minderheid aan vaatjes toch een enkel lekje zijn. Deze lekjes komen voor onder de vorm van een drupje om de x aantal minuten. Hout is immers een natuurproduct en doordat het hout de vloeistof opneemt gaat het uitzetten. Deze uitzetting heeft als gevolg dat het lek toch spontaan zal dichten, hier kunnen echter enkele weken overgaan.