Voorlopig worden pakketjes alleen maar binnen België verzonden omwille van de regelgeving inzake accijnzen. Van zodra onze vergunning ‘entrepot’ afgeleverd wordt door douane en accijnzen zal verzending binnen Europa mogelijk zijn. Vermoedelijk zal deze vergunning eind 2020 afgeleverd worden.