In de EU worden accijnzen geheven op alcohol. Alhoewel we één Europa zijn verschillen deze accijnzen per land. België is echter koploper in het heffen van accijnzen op spirits. Een grote hap van de verkoopprijs gaat dan ook naar accijnzen en BTW.